پایان نامه با واژگان کلیدی
حقوق جزا، قانون حاکم، پرسش نامه پایان نامه ها و مقالات

.کلاهبردار علاوه بر حبس طولانی مدت محکوم به رد مال مورد کلاهبرداری در حق مالباخته به جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری هم محکوم میشوند که واقعا سنگین است .مرتکبین این جرم عموما از قشر فقیر جامعه بیکار و جوان هستن این گونه افراد چگونه میتوانند بعد از گذراندن حبس طولانی مدت برابر مالی که کلاهبرداری کرده اند را در حق دولت بپردازند .بنظر بنده با توجه به قانون حاکم کلاهبرداران موضوع بحث محکوم به این هستند که بدلیل ضعف مالی تا ابد در زندان بمانند چون قادر به پس دادن مال مردم نیستند و در صورت نپرداختن مجازات مالی برای پرداخت آن حبس بدل از جزای نقدی را سپری کنندو محکوم به نابودی خود و خانواده خود میشوند.بنظر بنده باید در خصوص این جرم تجدید نظر شود و قانونگذار مجازات و راهکارهای جدید و سبکتر اعمال کند که هم اصلاحی باشد و هم حمایتی .
ه: محبوسن به جرم کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی بهتر است در کارگاه های کشاورزی و صنعتی به کار وا داشته شوند تا ضمن حرفه آموزی بتوانند برای گذران زندگی خانواده خود در آمد داشته باشند و از قسمتی از دستمزد خود برای پرداخت جزای نقدی بپردازند و مزیت دیگر آن این است که بعد از گذراندن محکومیت دیگر یک سابقه دار بی هنر نباشند بلکه دارای حرفه و تجربه کار مستقل باشند .
ی: بهتر است قانونگذار محترم قانونی برای بازدارندگی مال باختگاه کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در نظر بگیرند . اکثر مال باختگان این جرم به قصد خرید سکه های عتیقه اقدام به معامله میکنند لذا به نظر بنده این قبیل افراد هم باید مجازات شوند چون عامل تشویق مجرمین برای کلاهبرداری هستند .باید قانونی تدوین شود تا بگونه ای با این افراد سود جو و منفعت طلب که به قمار با اموال خود دست میزنند تا شاید مالی باد آورده بدست بیاورند و یا مال خود را با ضمانت اجرای قانون و ترس از مجازات به قیمت بدبختی جوانان اغفال شده از خانواده های آنها بگیرند .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژگان کلیدیقانون مجازات، تجارتخانه، حقوق جزا، ترک فعل

منابع

1- آیت الله دستغیب سید عبدالحسین ، گناهان کبیره ، جلد دوم ، 1375
2- امین پور،محمد تقی، قانون کیفرهمگانی، تهران، انتشارات شرکت سهامی چاپ 1385.
3- باختر،سید احمد،رئیسی،مسعود،مجموعه کامل آرا وحدت رویه،چاپ اول،انتشارات خط سوم سال 1390 .
4- پاد،ابراهیم، جزوه درسی حقوق جزای اختصاصی، دنشگاه تهران.1388
5- پرسش نامه های تهیه شده زندانیان شهرستان الیگودرز ، 1392.
6- پاد ، دکتر ابراهیم ، جزوه حقوق جزای اختصاصی ، جرایم علیه اموال ، انتشارات دانشگاه تهران
1380 .
7-جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات گنج دانش، 138? .
8- جرایم علیه اموال و مالکیت – دکتر حسین میر محمد صادقی ، چاپ 28 تابستان 1389.

پایان نامه با واژگان کلیدی
حقوق جزا، قانون حاکم، پرسش نامه پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید