پایان نامه با موضوع : چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

که در جامعه و یا فرد بزهکار می گذارد، به دو گونه ی پیشگیری عامّ و پیشگیری خاصّ، تقسیم می گردد.[1]

پیشگیری کیفری عامّ، بر جنبه ی ارعاب آور مجازات ها تکیه می کند که ناظر به کلّ شهروندان می باشد و مخاطب آن، همه ی اعضاء جامعه می باشد؛ زیرا که فرض بر این می باشد که همه ی شهروندان با شنیدن تهدید مجازات، متنبّه می شوند و جرم، کاهش می یابد.

پیشگیری کیفری خاصّ، بر پیشگیری از تکرار جرم و بزهکاری مکرّر، تأکید کرده و اصلاح مجرمین را مدّ نظر دارد. در واقع، در پیشگیری خاصّ، معیار، کاهش جرم می باشد و در پیشگیری عامّ، کاهش بزهکاری اوّلیه.  [2]

لازم به ذکر می باشد، پیشگیری که در این نوشتار، بیشتر مَطمح نظر می باشد، بیشتر، پیشگیری واکنشی می باشد؛ اگر چه در بعضی از مباحث، پیشگیری کنشی نیز از دید نگارنده، مغفول نمانده می باشد. در واقع می توان گفت پیشگیری مورد نظر، مفهوم عامّ آن می باشد که شامل هر دو مقوله ی یاد شده، می گردد؛ هر چند مباحث مربوط به پیشگیری واکنشی، پُر رنگ تر می باشد.

 

مبحث دوّم: پیشگیری کنشی

این نوع از پیشگیری که به آن «پیشگیری غیرکیفری» یا «پیشگیری پیشینی» نیز می گویند، مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری می باشد که پیش از ارتکاب بزه، با مداخله در فرآیند فعلیّت یافتن جرم و وضعیت پیش جنایی، در صدد جلوگیری از بزهکاری می باشد. این پیشگیری، از نظر ذاتی اقدامی پیشینی می باشد و به دو صورت «پیشگیری موقعیّت مدار» و «پیشگیری اجتماعی»، تقسیم می گردد.

 

اقدامات مناسب روان شناختی – اجتماعی زود هنگام، از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه در افراد ممانعت کند.

 

گفتار سوّم: پیشگیری از جرم در جرم شناسی

امروزه جرمشناسی، به طور کلّی از دو دیدگاه، بشر مجرم را مطالعه می کند؛ به موجب دیدگاه اوّل؛ بشر ذاتاً خوب

[1] -General crime  prevention  and  special crime  prevention .

[2] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (کنترل اجتماعی جرم و واکنش اجتماعی)، دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق«ع»، سال تحصیلی 81 – 1380، {تهیّه و تنظیم: عباس تدیّن}

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه