پایان نامه ارشد:نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

تکه ای از متن پایان نامه :

بود که این اتحاد در حال شکل گیری را تشخیص و عواقب آنرا به ملت امریکا هشدار داد و گفت:

« ما بایستی در مقابل نفوذ بی حد و حصر و غیر قانونی مجتمع های نظامی- صنعتی که آگاهانه یا ناآگاهانه اعمال می گردد، بیدار باشیم…. ما نباید اجازه دهیم که مجتمع نظامی- صنعتی، آزادی و نظام دموکراتیک ما را در معرض خطری جدی قرار دهد» ( ازغندی، 1364 : 16).

از این تاریخ به بعـد بود که پژوهشـگران غربی به تحلیل و پژوهش دقیقتر چگونگی ایجاد و توسعه پدیده
مجتمع های نظامی- صنعتی پرداخته و تأثیر این پدیده را در روند سیاست خارجی- امنیتی کشورهای سرمایه داری غرب و میزان نفوذ آنها را در دستگاههای اداری و اجرایی دولت مورد مطالعه قرار دادند. انتقاد به تبانی پنهانی بین بخشهای صنایع، ارتش و دیوانسالاری دولتی و تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در تسریع رقابت تسلیحاتی در اواخر دهه 60 میلادی به اوج خود رسید (پیشین : 16).

به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان و علمای علم سیاست، دیگر مسئله ناسازگاری قدرتهای سیاسی- نظامی اولویت خود را از دست داده می باشد و پیوندی بسیار تنگاتنگ و فشرده از منافع با نفوذترین شخصیتها و صاحبان صنایع، سیاست مداران و نظامیان جایگزین آن گردیده می باشد. این هماهنگی منافع که بیانگر نوعی ارتباط سمبلیک بین بخشهای مختلفی می باشد که عملا بایستی جدا از یکدیگر اقدام کنند، مجتمع های نظامی- صنعتی نامیده می گردد. مجتمع های نظامی- صنعتی براساس این تحلیل و تعریف عبارتست از همکاری پنهانی و گسترده پرسنلی، سازمانی و فکری و ارتباط پیوسته منافع بخشهای ارتش، علوم، اقتصاد و سیاست، با این هدف که از طریق تقویت و پشتیبانی متقابل یکدیگر، موقعیت خود را در جامعه و دیوانسالاری دولتی به طور دائم گسترش داده و بر تصمیمات سیاسی نفوذ تعیین کننده ای اعمال نمایند.به عبارت دیگر، مجتمع های نظامی- صنعتی، بیانگر حالتی از روابط و مناسبات جدیدی می باشد که بین دستگاه نظامی یک جامعه پیشرفته صنعتی با صنایع سنگین و صنایع تسلیحاتی و سازمانهای دولتی برای تعقیب اهداف یکسان و منافع مشترک به وجودآمده می باشد. مجتمع های نظامی- صنعتی از هرگونه کنترل سیاسی و قانونی سر باز زده و با صرف مخارج زیاد و سرمایه گذاریاصطلاحا مثلث آهنین[1] خوانده می گردد. زیرا آنها به شدت با یکدیگر برای شکل دهی پایه ای برای سیاست امنیت ملی ایالات متحده همپیوند شده اند. مجتمع های نظامی- صنعتی به شدت پیچیده می باشد؛ هر یک از این نهادها دستور کار مخصوص خود را دارند و این همکاری را برای دستیابی به اهداف خودشان دنبال می کنند( code1:Unknown:7). دانشمندان سیاسی مثلث آهنین را به عنوان روابط سیاسی سه نهاد کلیدی تعریف می کنند: بروکراسی فدرال، کمیته های کلیدی کنگره و شرکتهای خصوصی. در بخش دفاعی اعضای این مثلث عبارتند از وزارت دفاع، به اضافه سازمان هوافضا[2] و شاخه سلاحهای هسته ای وزارت انرژی؛ کمیته های نظامی و دفاعی مجلس نمایندگان و سنا و نیز شاخه های مربوط به تخصیص بودجه این مجالس. ضلع سوم را شرکتها، آزمایشگاهها، نهادهای تحقیقاتی، اتحادیه های تجاری و اتحادیه های داخلی خود صنایع این بخش تشکیل می دهند (Adams,1981:24). به وجودآمدن مثلث آهنین زمان زیاد و تلاشهای زیادی را از طرف شرکت کنندگان آن گرفته می باشد. سه طرف برای باقی ماندن این مثلث در به عنوان محیطی اقتصادی کوشش می کنند.بین سه بخش قوه مجریه، کنگره و صنعت، ارتباطات مداومی هست که جامعه منافعی را به وجودآورده می باشد که پاسخ به این سوال را مشکل می کند: چه کسی دو طرف دیگر را کنترل می کند؟ مثلت به سختی آهن درست شده می باشد. هر سه ضلع کوشش می کنند تا مثلث از نگاه بیرون جدا دیده گردد و از نفوذ بیرون محافظت شده باقی بماند(Ibid:25).

ارتش آرایش ناهمگنی از شاخه های مختلف می باشد که با همدیگر برای بدست آوردن بودجه فدرال و دیگر منافع، رقابت می کنند. پس این پیچیدگی مزایای زیادی برای ارتش به وجودمی آورد. زیرا وقتی این شرکتها برای بدست آوردن پیمانکاری پنتاگون رقابت می کنند؛ ارتش و شاخه های آن در عوض افزایش وسیعی را در بودجه برای توسعه تکنولوژی های جدید و پروژه ها بدست می آورند. شرکتهای سازنده تسلیحات مثل لاکهید مارتین و بوئینگ در کار با ارتش، قادر به گسترش صنایع خود و یافتن بازار وسیع ، نه تنها برای فروش تولیدات

[1]-Iron Trangile

[2]-NASA

تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه