پایان نامه ارشد:نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

تکه ای از متن پایان نامه :

های شبکه های باریک قدرت(گروههای منافع) واکنش نشان می دهد (Berry,1997:18). گروههای اجتماعی در درون جامعه قدرت و نفوذ خود را دارند و توانایی حکومت در انجام خواسته های گروههای اجتماعی مختلف به هر حال محدود به حدود و تنگناهای ساختاری می باشد. چنین محدودیتهایی توانایی سیاستگذاری را محدود می سازد و از طرف دیگر نفوذ گروهها باعث فشار به دولت می گردد. نظم سیاسی و مشروعیت دولت و ثبات آن و توسعه اقتصادی بیشتر، در گرو تضمین منافع بعضی گروهها و علایق اقتصادی می باشد. دولت در این میان با معضلات و موانعی روبرو می گردد که ممکن می باشد باعث شکست سیاستها و حتی سقوط آن گردد.

به عقیده کثرت گرایان موضوع سیاست رقابت گروههای ذی نفعی می باشد که هیچ یک نمی توانند به طور کامل به دیگران مسلط شوند، زیرا که همه آنها به منابع متفاوتی دسترسی دارند. بعلاوه، کثرت گرایان دولت را مجموعه ای از نهادهای رقیب و منازعه گر تلقی می کنند… سیاست دموکراتیک دربردارنده چانه زنی بی پایان برای تاثیر نهادن بر سیاستهای حکومت می باشد و چیزی نیست مگر سازشنیست که میزان نفوذ و کنترل گروههای مختلف بر تصمیم گیری سیاسی برابر می باشد ویا اینکه همه نیروهای اجتماعی دارای اهمیت و قدرت یکسانی هستند. همچنین ممکن می باشد گروهها و سازمانهای آنها دارای غایات گروهی خاص خود شوند و بدین سان از خواست اعضای تشکیل دهنده استقلال یابند و بموجب ” قانون آهنین الیگارشی ” در مقابل اعضای خود مسئولیتی احساس نکنند. در نتیجه همه این عوامل ممکن می باشد گروههایی که دارای سازماندهی بهتر و منابع بیشتری هستند بر دستگاه قدرت سلطه یابند. بدین سان ممکن می باشد نیروهای اجتماعی از لحاظ منابع و قدرت رقابت و میزان اطلاعات در اوضاع نابرابری بسر برند ( بشیریه،76:1374 ). پلورالیسم ادعا می­کند که تعارض گروههای منافع و تبعات بعدی آن، گروهها را به سمت کالای مشترکی هدایت
می کند که برای همه اعضای جامعه بهترین می باشد. اما در شرایط واقعی چنین ساده انگاری در مورد هدایت گروهها به سمت کالای مشترک نمی­تواند درست باشد.

غفلت از نابرابری در توزیع امتیازات و قدرت سیاسی میان نیروها و گروههای اجتماعی مختلف حتی در نظامهای دموکراتیک معاصر موجب تعبیر نادرست ارتباط دولت و جامعه و عرضه جامعه شناسی نادرستی
می­گردد. قدرت اجتماعی برخلاف آن چیز که از الگوی پلورالیسم برمی آید میان نیروهای اجتماعی مختلف بصورت برابر توزیع نشده و یا گروههای اجتماعی دارای وزن و اهمیت یکسانی در تاثیرگذاری بر زندگی سیاسی نیستند. حتی وجود منابع متعدد قدرت اجتماعی موجب نمی گردد که حکومت به یک میزان به خواستهای آنها رسیدگی کند. و این خود ناشی از این واقعیت می باشد که با در نظر داشتن توزیع ناهمگون و نابرابر امتیازات اجتماعی و اقتصادی در همه جوامع بسیاری از نیروها و گروههای اجتماعی منابع لازم را برای رقابت

تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه