پایان نامه ارشد:نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

تکه ای از متن پایان نامه :

فردی که یک موقعیت مهم را در دست دارد ( مثلا وزیر دفاع) می توانددر طول جنگ سرد دولتهای مختلف ایالات متحده منبعث از ویژگی های خود تغییرات زیادی را در سیاست دفاعی خود انجام می دادند. مثلا ریگان در مقابل شوروی شیوه ای تهاجمی اتخاذ نمود و برنامه هایی نظیر تسلیح مجدد امریکا و جنگ ستارگان را مطرح نمود. یا نومحافظه کاران به عنوان یک گروه سیاسی در این کشور اندیشه ها و برنامه های نظامی و دفاعی خاصی داشتند که تعاریف تهدید، منافع ملی، تهدید این منافع وشرایط امنیتی امریکا را بطور متفاوتی تفسیر کردند و این برنامه ها را در دوره بوش پسر اجرا کردند که ما شاهد تغییرات عظیمی در محیط امنیت بین الملل منبعث از این گروه بودیم. نتیجه اینکه عوامل مختلفی برای تاثیرگذاری بر سیاست دفاعی هست و هر کدام با در نظر داشتن شرایطی که محیط ایجاد می کند یا اینکه عامل، قدرت تحمیل خواسته خود را دارد؛ می تواند تاثیر تعیین کننده ای را بر سیاست دفاعی داشته باشد.

 

2-4-  الگوی بازیگر عقلانی:

این الگو بر اساس این اصل به وجود آمده می باشد که بشر به عنوان یک موجود اقتصادی و برخوردار از تعقل کامل در محیطی که برای وی کاملا مشخص و معلوم می باشد،به  “مطلوبترین” انتخابها دست می زند. مطلوبترین انتخاب از دیدگاه چنین فردی مترادف با توفیق در دستیابی کامل به هدف سازمان و یا نیل به بیشترین نتیجه (مطلوب) موردنظراست. چنین انتخاب یا تصمیمی فقط بر اساس مفروضات زیر ممکن می باشد:

الف) تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل انجام می گیرد.

ب) تصمیم گیرنده نه تنها این اطلاعات را به طور جامع و کامل در اختیار دارد، بلکه از توانایی لازم برای بهره گیری از این اطلاعات نیز برخوردار می باشد.

ج) معیارهای انتخاب روشن می باشد و تصمیم گیرنده دارای یک سیستم رجحان منطقی می باشد که می تواند با نظم بخشیدن به ارزشهای خود، راههای مختلف را ارزشگذاری و طبقه بندی کند.

د) تصمیم گیرنده ضمن این که می تواند نتایج مرتبط هر راه را  (ازلحاظ اقتصادی یا سایرارزشها) محاسبه و باکه انجام می شود به عنوان یک راه حل حساب شده برای یک مسئله استراتژیک می باشد. به نظر آنها تفسیر عبارت از آن می باشد که نشان دهد از عملی که انجام داده می باشد چه هدفی داشته و آن اقدام با در نظر داشتن هدف ملی به چه جهت یک انتخاب معقولانه بوده می باشد. مجموعه این فرضیات الگوی عامل خردمند را معرفی می کند» (پیشین:40 ).

تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه