پایانامه ارشد با موضوع : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

تکه ای از متن پایان نامه :

مدیریت دانش هست. رویکرد متمرکز بر فناوری اطلاعات که با پیش زمینه مهندسی و شده می باشد. این فیلسوف استراتژی را در اصطلاح نظامی، هنر و فن طرح ریزی، ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می کند. بنیان گذار اصلی استراتژی در قرن نوزدهم “کارل فون کلا ئوزوتیس” بود که استراژی را هنر کاربرد نیرو برای دستیابی به اهداف جنگ تعریف میکند. برداشت کلائوزوتیس از استراتژی که بین وسیله و هدف جنگ ارتباط عقلایی مستقر می کند در این گفته مشهود که “جنگ چیزی غیر از ادامه سیاست نیست” منعکس می باشد (داوری،1382: 9). استراتژی در زمان پریکلس به معنای مهارت مدیریت بکار رفته می باشد. در زمان اسکندر این واژه به عنوان مهارت در به کار گیری نیرو ها برای غلبه بر مخالفان و ایجاد نظام حکومتی متحد مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. تغییری که از زمان ناپلئون بجا مانده به این شکل می باشد که استراتژی علم حرکات و طرح های نظامی یا دانش جنگ و تهیه طرح ها و خط مشی واحد های نظامی می باشد. ماکیاولی 1952، اصطلاحات استراتژی نظامی را به صحنه سیاست وارد نمود و جلب و حفظ طرفداری های سیاسی را محور تدوین استراتژی قرار داد (محمود زاده، 1380: 18).

انقلاب صنعتی در اروپا سبب تحول مفهوم سنتی استراتژی گردید. اختراع ماشین بخار و سایر پیشرفت های صنعتی موجب سرعت جابجایی بشر و کالا گردید. تحول در امر مخابرات باعث گردید که فرماندهان نظامی بتوانند نیروها را بهتر کنترل کنند. انقلاب در مدیریت امکان سازماندهی، آموزشی و تجهیز و جابجایی قدرت های عظیم نظامی را در شرایط جدید فراهم آورد و وقوع انقلاب اجتماعی نیز طرز تفکر و شیوه های هدایت و کنترل استان ها را دگرگون ساخت. پس در سال های اولیه قرن بیستم شاهد تلقی های جدید و متفاوتی از استراتژی بودیم. دو متفکری که در تئوری های این دوره تأثیر مهمی داشتند “آلفرد ماهان” و “هانس دلبروک” بودند که بر ارتباط نزدیک جنگ و سایت تاکید کردند. به علاوه آنان به اهمیت موقعیت جغرافیایی، مبانی اقتصادی و سیاست دولایت به مثابه عوامل مشخص کننده استراتژی و متناسب کننده اعمال استراتژیک برای متناسب بودن با زمان و نیازهای معین توجه داشتند. این طرز تفکر را “ژنرال لی آمریکایی”، “ژنرال گرافت”، “ژنرال شرین” و “فوم مولکته” در جنگ های داخلی ایالت شمالی و جنوبی آمریکا و جنگ بین فرانسه و پروس آزمون و ارزیابی کردند (داوری، 1380: 11).

2-3-2. برنامه ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک را می‌توان‌ کوشش منظم و سازمان یافته در جهت‌ اتخاذ تصمیمات*اهداف بلند مدت

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد