دانلود پایان نامه رشته حقوق چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

مبحث نخست: نارسایی آمار جنایی در انعکاس سیمای واقعی جامعه

«مراد از آمار جنایی، وقایع گوناگون مرتبط به تبهکاری سرزمین مفروض، جرائم شناخته شده، محکومیّت های اعلام شده، تعداد افراد بازداشت شده و غیره می باشد[1]اما علی رغم این تعریف، واقعیات اجتماعی انطباق کامل با آن ندارند. این عدم انطباق، ناشی از مشکلاتی می باشد که در فرآیند ثبت جرایم ارتکابی و تنظیم آمار جنایی هست؛

مرحله ی اوّل از این فرآیند، مرحله ی کشف جرم می باشد. با در نظر داشتن اینکه تمام جرایم ارتکابی در سطح جامعه کشف نمی شوند، لذا جرایم کشف نشده در آمار جنایی ملحوظ نظر قرار نمی گیرند. عدم کشف جرایم می تواند معلول عوامل متعدّدی همچون؛ ناتوانی دستگاههای امنیّتی و قضایی، حرفه ای بودن متّهمان، به کار بردن فنون پیچیده در ارتکاب جرایم و … باشد.

مرحله ی دوّم از فرآیند مذکور، مرحله ی گزارش جرم می باشد. این مرحله نیز، از دقّت کافی و انطباق کامل با جرایم ارتکابی در سطح جامعه برخوردار نیست. عدم گزارش تمامی جرایم به مقامات انتظامی یا متّهم، عدم امکان انتساب اتهام، عدم کفایت دلیل و …)، «بزهکاری ظاهری» یا «پلیسی» تلقی می شوند.[2] لذا روشن می گردد که فقط بزهکاری قانونی در آمار جنایی دادگستری منعکس می گردد؛ در حالیکه بزهکاری قانونی، فقط جزئی کوچک از بزهکاری واقعی در جامعه را تشکیل می دهد. اما بزهکاری پلیسی به بزهکاری واقعی نزدیکتراست؛ زیرا همان طور که گفته گردید، عدم صدورحکم محکومیّت در مورد جرایمی که به پلیس گزارش نشده، الزاماً به معنی عدم وقوع جرم نیست و ممکن می باشد عدم صدور حکم محکومیّت، دلائل مختلفی داشته باشد.

فاصله ی بین بزهکاری قانونی و پلیسی با بزهکاری واقعی، نامعلوم می باشد، چنانکه آن را تحت عنوان «رقم سیاه

[1] – گسن (ریموند)، مقدّمه ای بر جرمشناسی، ترجمه ی کی نیا (مهدی)، تهران، چاپخانه ی علامّه طباطبایی، چاپ اوّل، پاییز 1370، ص 94.

[2] – متأسّفانه تعامل بین دستگاه قضایی و پلیس در خصوص آمار جنایی، در حال حاضر مطلوب نیست؛ در بسیاری از موارد، پرونده هایی که به زعم پلیس، واجد وصف مجرمانه بوده ، با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی گزارش شده اند، مع الوصف پرونده به هر کیفیّتی مختومه اعلام شده، اما نتیجه به پلیس اعلام نشده می باشد؛ در نتیجه، موضوع از نقطه نظر پلیس، واجد وصف مجرمانه بوده و در آمار جنایی نیز، لحاظ می گردد؛ این در حالی می باشد که فی الواقع، جرمی اتفاق نیفتاده می باشد.

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه