دانلود پایان نامه با موضوع :بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

تکه ای از متن پایان نامه :

علی الاصول تصمیم به وضع کنوانسیون 1951، در درجه اول، نتیجه کوشش اروپاییان برای سامان دادن به وضع پناهندگان اروپایی قلمداد می گردید و به همین دلیل بعضی از آن به عنوان کنوانسیون اروپایی پناهندگان یاد می کنند. بهر رو در 14 دسامبر 1950 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طریق صدور یک قطعنامه بر لزوم روشن شدن وضعیت پناهندگان تاکید نمود و از دوم تا بیست و پنجم ژوئیه 1951، کنفرانس ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان و افراد بی تابعیت، در ژنور برگزار گردید. دراین اجلاس کنوانسیون 1951 در مورد وضعیت پناهندگان وضع و از تاریخ 22 آوریل 1954، لازم الاتباع گردید. در مقدمه این کنوانسیون آمده می باشد: «طرف های معظم متعاهد، نظر به اینکه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در10 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی رسیده می باشد، این اصل را مورد تاکید قرار داده اند که کلیه افراد بشر بایستی بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادی های اساسی برخوردار گردند. نظر به اینکه مطلوب می باشد موافقت نامه های بین المللی قبلی، مربوط به وضع پناهندگان، مورد تجدید نظر اساسی قرارگرفته و تدوین گردد و حدود شمول این اسناد و میزان حمایتی که طبق آنها از پناهندگان به اقدام می آید، به وسیله موافقت نامه جدیدی بسط و توسعه یابد.»

در حال حاضر مهمترین تعریفی که از پناهنده ارائه شده، همان می باشد که در ماده یک کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967 الحاقی به آن و اساسنامه کمیسریای عالی ملل متحد برای پناهندگان آمده می باشد. البته در بعضی از اسناد منطقه ای نیز تعریف متفاوتی از پناهنده ارائه شده که دراین قسمت آغاز به تعریف پناهنده طبق کنوانسیون 1951 می پردازیم، سپس تعاریفی را که در دیگر اسناد آمده را به طور اختصار مطالعه و مرور می نماییم.

 

گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون 1951 ژنو

کنوانسیون 1951 که در حال حاضر مهمترین سند بین المللی در ارتباط با پناهندگان به شمار می رود و از آن به عنوان منشور حقوق بین الملل پناهندگان دانسته می گردد تعریف جامعی را از پناهنده ارائه نموده می باشد. پیش از ارائه این تعریف و مطالعه عناصر آن لازم به یادآوری می باشد که گرچه دولت های عضو کنوانسیون غالبا در زمینه تفسیر کنوانسیون بر طبق منافع و سیاست ملی خویش اقدام می کنند و تفسیرهای متفاوتی از آن ارائه ذکر می باشد که «قانونی یا غیرقانونی بودن ورود فرد به کشور دیگر، نمی تواند درمفهوم «خارج از کشور متبوع بودن» تاثیری داشته باشد؛ زیرا ورود غیرقانونی ممکن می باشد ورود معتبر تلقی نگردد، اما حتی به چنین ورودی نیز «خارج از کشور متبوع بودن» صدق می کند[1]».

[1] – Atle.Grahl Madsen the Status of Refugees in International law.P173.26

 مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه