دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

تکه ای از متن پایان نامه :

راجع به معنای اصطلاحی امان و پناهندگی بایستی گفت که، اکثر فقیهان و حقوقدانان شاید به سبب روشن بودن مفهوم واژه های «استیمان، تامین و امان» خویشتن را از تعریف امان، فارغ دیده و تنها به تعریف «مستامن» اکتفا کرده اند و آورده اند که: «مستامن آن کس یا آن کافر حربی می باشد[1] که با هر دین و تابعیتی با انگیزه ای مشروع برای مدتی موقت[2] و بدون قصد توطن و اقامت دائم بااجازه و تضمین دولت اسلامی با یکی از شهروندان آن وارد دارالاسلام گردد.» در حالیکه بعضی عقد امان را نیز مورد توجه قرار داده و در مقام تعریف نفس امان آن را چنین تعریف کرده اند: «امان یا ذمام در حقیقت یک نوع قرارداد و پیمانی می باشد که بین فردی از مسلمانان و حربی منعقد می گردد و برطبق آن شخص حربی اجازه رسمی برای ورود به دارالسلام را کسب می نماید، پیمان مزبور را می توان به منزله گذرنامه برای کنترل مرزها تلقی نمود[3]».

بعضی دیگر، موضوع امان را به اجازه رسمی ورود منحصر ندانسته و اضافه کرده اند که افزون بر آن «امان، عقد فردی یا معاهده ای جمعی می باشد که مستامن در پرتو آن، وضعیتی همانند ذمی پیدا می کند، غیر از آن که ملزم به پرداخت مالیات های داخلی نظیر جزیه نمی گردد[4]». علامه حلی عقد امان را ترک قتال در پاسخ به مهلت خواستن کفار می دانند[5] و شاید، اطلاق عنوان امان بر این قرارداد به لحاظ همین جایگاه و نیز اولین و مهمترین اثر آن؛ یعنی تامین جانی مستامن و مصونیت او از قتل حتی در میدان نبرد، باشد.

بعضی امان را بصورت مطلق و خارج از صحنه قتال، اینگونه تعریف نموده اند: «هریک از کفار به موجب مقررات اسلام می توانند از خاک خود به عنوان تجارت یا سفارت یا سیاحت و حاجت دیگر به اذن یکی از مسلمین وارد قلمرو اسلام شده و به طور مطلق در آن اقامت کنند، این را امان مطلق گویند[6]». در مجموع شاید بتوان عقد امان را به این شکل بیان نمود که: عقد عبارت می باشد از قرارداد ترک مخاصمه و مزاحمت و قتال با کفار، آنگاه که آنان خواستار چنین چیزی از سوی مسلمانان باشند، تا در سایه آن اسلام و کلام خدا را بشنوند و یا ذمه آن را قبول کنند یا در کشور مسلمانان به تجارت و بازرگانی بپردازند[7].

[1] – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج3، چاپ اول، نشر امیرکبیر، 1367، ص239

[2] – طوسی، محمد ابن الحسین، النهایه، دارالکتاب العربیه، ج2، بیروت، 1390ق، ص142

[3] – عمید زنجانی، عباسعلی، پیشین، ص239

[4] – زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، چاپ اول، دارالاحسان، تهران، 1417 ق، صص224-225.

[5] – عقد الامان هو ترک القتال اجابه لسوال الکفار بالامهال ر.ک: حلی، حسن ابن یوسف، (علامه حلی)، تحریر الاحکام، موسسه الام الصادق، ج1، چاپ اول، قم، 1420ق، ص136.

[6] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، موسسه النشر الاسلامی، چاپ هستم، تهران، 1376، ص79

[7] – شکوری، ابوالفضل،فقه سیاسی اسلام، چاپ دوم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم 1377، ص479

 مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه