دانلود پایان نامه ارشد با موضوع چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

یا چشم یا دست و پای وی را می بندد یا به صورت پسر صاحبخانه سیلی می زند و امثال آن. پس هر نوع ایراد ضرب و جرح خفیف در حین سرقت، آزار تلقی می گردد. چنانکه در حقوق انگلیس در دعوای داوسون،[1]در سال 1976، مقرّر گشت که ایراد ضربه ای به قربانی به وسیله ی آرنج، به طوری که او تعادل خود را از دست بدهد، برای تحقّق استعمال زور، کفایت می کند.[2]

گفتنی می باشد که قانونگذار کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، لغت آزار را در بعضی از موارد مانند، مادّتین 131 و 202 قانون مجازات عمومی 1304 و نیز مادّتین 58 و 62 قانون حال بایستی دید اگر سارق حین سرقت کسی را بکشد، مرتکب سرقت مقرون به آزار و تهدید شده می باشد، یا اینکه دو جرم جداگانه؟ یعنی سرقت و قتل انجام داده می باشد. در صورتی که قبول کنیم دو جرم انجام یافته، آیا سرقت مقرون به آزار می باشد یا ساده؟ در اینکه سارق مرتکب دو جرم سرقت و قتل شده می باشد، اشکالی به نظر نمی رسد، اما بعضی معتقدند که پس از تفکیک و جدا کردن قتل از سرقت، باقیمانده، سرقت ساده خواهد بود. عدّه ای دیگر این نظر را نپذیرفته، معتقدند سارق مرتکب قتل و سرقت مقرون به آزار گردیده می باشد. شعب دیوان عالی کشور در این باره، آراء متفاوتی صادر کرده اند: به موجب رأی شماره ی 3076 مورخ 28/9/1319 شعبه ی چهارم دیوان عالی کشور، «وقتی اقدام به قتل، به مقصود دزدیدن مال منقول باشد، چنین سرقتی از مصادیق مسلّم مادّه ی 223 قانون کیفر خواهد بود.» طبق رأی شماره ی 1589 مورخ 1/5/1328 شعبه ی دوّم دیوان عالی کشور، «اگر سارق در حین سرقت، صاحبخانه یا مدافع مالی را بکشد، به این اقدام قتل و سرقت مقرون به آزار اطلاق نمی گردد، برای اینکه قتل یک جرم بیش نیست و وقتی مجازات این اقدام فی نفسه، تعیین گردید، دیگر سرقت مقرون به آزار تلقّی نمی گردد و بلکه سرقت ساده محسوب می باشد و چنین شخصی مجازات قتل و سرقت غیر مقرون به آزار را خواهد داشت.» در برابر نظریّه ی فوق، نظریّه ی دیگری به شماره ی 29/11/1317، هست که شعبه ی هفتم دیوان عالی کشور، می گوید: «قتل، حدّاکثر آزار، محسوب می باشد و اگر سارق در

8-Dowson.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایانامه : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

[2] – میر محمّد صادقی (حسین)، منبع پیشین، ص 210.

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود پایان نامه ارشد با موضوع چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده