دانلود پایان نامه ارشد:نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

تکه ای از متن پایان نامه :

آلیسون ادامه می دهد که در تئوری های جدید تصمیم آماری و نظریه بازیها که انتخاب عقلایی را به صورتی کاملتر و دقیقتر اظهار می نمایند، تصمیم عقلایی عبارتست از گزینش از میان مجموعه مشخصی از آلترناتیوها که هر یک دارای نتایج و تبعات معینی می باشد. تصمیم گیرنده گزینه ای را انتخاب می کند که پی آمدهای آن، با در نظر داشتن تابع مطلوبیت ارجح و مناسبترین باشد. بعبارت دیگر، در مدل عقلایی تصمیم گیری، بازیگر در وهله نخست اهدافی برای خویش تعیین می نماید. سپس تمامی راههای ممکن رسیدن به هدف را مشخص می کند. در قدم بعدی تبعات و عواقب هر راه حل را با در نظر داشتن دانش خود می سنجد، و بالاخره دست به انتخاب منطقی می زند و مطلوبترین راه را برمی گزیند (پیشین: 65-66 ).

به تعبـیر مینتز[1] و دیروئن[2] بسـیاری ازتحـلیلهای علـمی در تصـمیم گیری در سیاست خارجی از مفروضات

بازیگر عقلانی منبعث شده اند . مخصوصا ًپارادایم رئالیستی دولتها را به مثابه بازیگران واحدی فرض
می کند که به دنبال به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ضرر در فضای آنارشیک نظام بین الملل می باشد که این موضوع به نوع ایده آل تصمیم گیری اشاره دارد که به حداکثر رساندن مطلوبیت توجه دارد(Mintz and De Rouen, 2010:7) .

مفروضات بازیگر عقلانی از مشخصه های اقتصاد خرد می باشد. تصمیم گیران شخصی در اقتصاد خواهان خرید کمتر، فروش بالا و به حداکثر رساندن ثروت می باشند.  این مدل، شقی را برمی گزیند که سود را به حداکثر می رساند. مدل عقلانی به دنبال اطلاعات جدید می باشد و شبکه عریضی را برای اخذ اطلاعات دارد. تصمیم به وسیله شخص یا گروهی کوچک گرفته می گردد که به دنبال بهترین نتیجه هستند(Ibid:7 ). در مطالعه استقرایی تمامی انسانهای خردمند، و قهرا دولتها، تمایل دارند هدفهایی مطلوب برگزینند و از امکانات و منابع موجود برای رسیدن به اهداف خود،گیری، انتخاب عملی و متناسب با محیط( و نه ایده آل) آلترناتیوهای ممکن الحصول می باشد». عواملی زیرا عدم توانایی بشر در پیش بینی وضعیت آینده، فقدان اطلاعات کامل در خصوص کلیه آلترناتیوها و بالاخره تاثیر عوامل خارجی غیرقابل کنترل در فرایند تصمیم گیری،  عقلانیت صرف را از فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری های داخلی و خارجی سلب می کند. و همچنین سبب حصول غیر کامل اهداف می گردد(پیشین: 85-86).

محدودیتهای موجود در زمینه کسب اطلاعات، مانند عوامل کاهنده عقلانیت می باشد. محدودیتهای همچون هزینه های بالای سیاسی ( که در صورت بروز مشاجره و خشونت بین مردم پیرامون مسئله مورد نظر بر سیستم وارد می گردد ) زمان زیادی را که بایستی صرف تجزیه و تحلیل محیط سیستم و ارزیابی سودها و زیانهای[1]-Alex Mintz

[2]-Karl De Rouen

تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه