دانلود پایان نامه ارشد:نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

تکه ای از متن پایان نامه :

خود بلکه برای ایجاد شغل برای شهروندان امریکایی هستند. تأثیر کنگره در داخلتولید تسلیحات می باشد که در اتحاد و همکاری هم، منافع خود را که به نحو پیچیده ای به همدیگر مرتبط و وابسته شده اند را پیش می برند. این مجتمع ها در شرایطی رشد کرده که ایالات متحده به افزایش نظامی گری در سیاست خود پرداخته می باشد. این مجتمع ها در این شرایط قدرت گرفته و در مسیر رویه افزایش نظامی گری ایالات متحده به ادامه و تداوم این رویه کمک کرده می باشد. مجتمع ها برای اینکه بتواند در جامعه ایالات متحده مخالفتها نسبت به این رویه و سودی که از منابع ملی امریکا نصیب مجتمع ها می گردد را کمتر کند، اقدام به اعمالی نموده می باشد که از یک طرف توجیهات زیادی را برای سود خود و سیاستهای خود تولید کند و با تبلیغات و سایر روشها هزینه هایی را که پرداخت شده را موجه جلوه کند و از طرف دیگر بخشهای زیادی از جامعه را به وجود خود وابسته کند و رشد و توسعه این گروهها را بسته به رشد و توسعه خود کند. بدین گونه مجتمع های نظامی- صنعتی به خاطر شرایط ویژه ای که در جامعه و سیاست ایالات متحده دارد­تا آینده های­دور حضور­قدرتمند­خود را­در جامعه و­سیاست­ایالات­متحده­حفظ خواهد نمود.

 

4-3- تاریخچه ظهور و قدرت گیری مجتمع های نظامی- صنعتی:

ظهور پدیده صنایع نظامی زمان صلح، که سهم قابل توجهی را در اقتصاد ایالات متحده بدست آورده اند، یک حادثه بی سابقه در تاریخ ایالات متحده بود. دو موضوع ژئوپولیتیکی باعث ظهور چاره ناپذیر این پدیده در جامعه آمریکا شدکه متعهد به رهبری جهان آزاد بعد از جنگ دوم جهانی بود. یکی وقوع جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد شوروی در اواخر دهه 1940 بود که استراتژی تحدید قدرت شوروی را فرمول بندی نمود. و دیگری جنگ کره شمالی علیه کره جنوبی در ژوئن 1950 بود که باعث افزایش سریع در هزینه های نظامی گردید که پاول نیتز[1] در آوریل 1950 آنرا سیاست بازدارندگی[2]خواند. مجتمع های نظامی- صنعتی همیشگی که این وقایع به وجودآوردند، تا به  امروز به حیات خود ادامه می دهد(watts,2008: vii).

بحث در مورد مجتمع های نظامی- صنعتی در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 تحت تاثیر جنگ ویتنام توسط افرادی زیرا رابرت مرتون[3]ریچارد بارنت[4] و هربرت شیلر[5] شدت بیشتری پیدا نمود. بیشتر این محققان براین باورمصنوعات نظامی، نفوذ و اطلاعات خود از درون پنتاگون را مورد بهره برداری قراردادند( حسین زاده، 1389: 273 ).

[1]-Paul Nitze

[2]-containment

[3]-R.K.Mertom

[4]-R.Barent

[5]-H.I.Schiller

تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش