دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

تکه ای از متن پایان نامه :

تنازعات قومی نشات می گیرند یا در نتیجه عدم پاسخگویی به تفاوتهای قومی، مذهبی و ارزشهای فرهنگی به وجودمی آیند. بیگانه ترسی و عدم بردباری و تحمل، فشارهای جمعیتی و مادون بودن از نظر قومی و مذهبی از دیگر عوامل تهدیدزا هستند( Tagareve,2006:3).

اهداف سیاست امنیتی یک دولت چالشها ریسکها و تهدیدات امنیتی آینده و حال حاضر را نشان می دهد و ارزشها و منافع ملت و همینطور آمال و آرزوهای ملت را در عرصه امنیتی بین الملل را منعکس می کند. برای مثال استراتژی امنیتی ایالات متحده امریکا در سال 2002  موضوعات امنیتی زیر را مطرح کرده می باشد:

مطالعه سیاستهای دفاعی ضرورتا نیازمند پاسخ به پرسشهای خاص می باشد که در خلال مطالعات موضوعات سیاسی عمومی دیگر با آن مواجه شده می باشد. مثلا تأثیر کنشگر، نوع روابط قدرتی که بایستی به آن توجه گردد و دوره زمانی را که بایستی بپوشاند. تأثیر کنشگر در سیاستگذاری دفاعی ممکن می باشد از سیستم بین المللی یا دولت ملت به عنوان یک واحد گرفته تا سیستم سیاسی داخلی، نهادهای عمومی و خصوصی و تا حد افراد را دربر گیرد.توجه مطلق به دستور کار بین المللی، نهادهای داخلی یا افراد می تواند باعث از یاد رفتن فاکتورهای مهم گردد. تشریح متن بین المللی معمولا قسمت مهمی از تحلیل سیاست دفاعی کشورها را تشکیل می دهد، اما موضوع اصلی این می باشد که بدانیم کدام تفسیر از محیط بین الملل موثرترین عامل اتخاذ تصمیمات دفاعی می باشد. تحلیل نهادها به عنوان کنشگران در تصمیم سازی سیاست دفاعی بستگی به توانایی آنها در اعمال فشار منسجم بر سیاست دارد(Ibid: 12).

در سیاستگذاری دفاعی گرایشهای سازمانی و میل طبیعی سازمانها برای رفتار بر اساس روش جاری، مطابق با تجربیات اولیه، بستگی و همبخشی با بروندادهای سیاست دفاعی نهایی و اجرای آن دارد. همچنین سازمانهای موجود و برنامه های موجود آنها، رفتار آنها را برای اتخاذ تصمیمات بعدی محدود می کنند. این گرایشها و محدودیتها مولفه ها و اجزای تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی یا هویت متمایز آن سازمان می باشد. تاکید بر فرهنگ سازمانی و هویت آن برای فهم این موضوع مفید می باشد که انگیزه های یک نهاد به این موضوع تاثیر می گذارد که این نهاد چگونه ماموریتهای سازمانی خود را تفسیر می کند. این گمراه کننده می باشد که به سازمانها به عنوان واحدهای جداگانه نگاه کنیم که عناصر متفاوت یک تصمیم سیاسی عمومی را بر طبق قوانین و شخصیت خودشان می سازند. بدون در نظر داشتن این حقیقت که هر سازمانی یک دسته اهداف تعریف شده قانونی متمایز خود را دارد، هر کدام همزمان در پروسه های رقابت و چانه زنی درگیر هستند که حوزه اختیارات خود را افزایش دهند یا حداقل آن را حفظ کنند. تاثیر افراد موقعی مهم خواهد بود که سبک مدیریتی شخصی تاثیر و فشار مهمی را بر تصمیم گیری دفاعی در داخل کشور داشته باشد. در شق دیگر عدم صلاحیت یا انگیزه های پایین

تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه