بررسی چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی- پایانامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی

تکه ای از متن پایان نامه :

مرحله  والدینی را گسترش تفاوت جنسیتی تجربه کنند، که می‌تواند سرخوردگی[1] و نارضایتی زناشویی را ایجاد کند.

به طور اساسی، گذار به والدینی یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین نقشی می باشد که افراد در طول زندگی‌شان تجربه می‌کنند. (فینی[2]،2001). هر چند اغلب این دوره با ناراحتی و عدم قطعیت همراه می باشد، اضطراب تغییر تأثیر می‌تواند واسطه باشد هنگامی که زوج‌ها تأثیر والدی را تجربه می‌کنند (کست[3]، 2004).

زوج‌های که در مورد اجرای تأثیر‌های فردی خود به عنوان والد توافق دارند میزان کمتری نارضایتی زناشویی را در گذار به والدینی تجربه می‌کنند (کست،2004).

 

هویت و اضافه بار تأثیر[4] 

هنگامی که فرد والد می‌گردد، او (زن یا مرد) باورهایی دارد درمورد آن چیز که که وسیله انجام این تأثیر می باشد، پس هویت والدینی فعال می‌گردد (کست،2004). اگر زوج‌ها دارای انتظارات نقشی متفاوت هستند و به هم خوانی تأثیر والدینی نرسیده‌اند، هر یک از والدین ممکن می باشد تایید هویت والدینی را به سختی تجربه کند. در حقیقت مطالعه کست (2004) نشان داد که نابرابری تأثیر بر بهزیستی هر دو (افسردگی و سایر اختلالات خلقی) و بهزیستی زناشویی (خوشبختی زناشویی[5]، عشق، اعتماد) تأثیر دارد. هم خوانی و تناسب تأثیر علاوه بر تایید هویت والدینی به عنوان یک پیش بینی کننده قوی رضایت زناشویی نیز می‌باشد. جالب توجه می باشد، زن و شوهر با انواع مختلف تأثیر شناخته می‌شوند. زن‌ها معمولاً در آغاز تأثیر والدینی را تشخیص می‌دهند و تمایل و[1] disillusionment

[2] Feeney et al

[3] Cast

[4]  Role Overload

[5] marital happiness


 مطالعه چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه