بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل – دانلود پایانامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

تکه ای از متن پایان نامه :

منعقد گردد و طرف بیگانه از آن بی اطلاع باشد با این که علی القاعده نباید هیچ اثری بر آن مترتب باشد، اما درعین حال بیگانه تحت عنوان «شبهه امان» از مزایای عقد امان برخوردار می گردد[1].

بالاتر از این مورد، موردی می باشد که بیگانه بدون هیچ گونه عقد ایقاعی، در پناه دولت اسلامی قرار می گیرد و آن جایی می باشد که به رغم تصریح و اعلام طرف مسلمان مبنی بر عدم اعطای امان، طرف بیگانه به گمان اعطای امان وارد دارالاسلام گردد. البته دراین دو فرض اخیر (شبهه امان) هرچند بیگانه از طرفداری و امنیت دولت اسلامی بهره مند می باشد لکن این طرفداری از جهت زمانی محدود می باشد؛ زیرا گمان غیرواقعی چنین بیگانه ای، برای او حق اقامت در دارالاسلام پدید نمی آورد و به همین جهت در اولین فرصت، دولت اسلامی او را به خروج از قلمرو خود هدایت می کند، مگر آنکه در پرتو عقد جدیدی از حق اقامت و سایر حقوق مترتب بر آن بهره مند گردد[2].

با در نظر داشتن مطالب بالا و بدون در نظر گرفتن امان ایقاعی و شبهه امانی، در مجموع به نظر می رسد ماهیت قرارداد امان عبارت از تعهد متقابلی می باشد که بین طرف مسلمان و غیرمسلمان به مقصود برخورداری طرف مستامن از امنیت و طرفداری سیاسی، نظامی و اجتماعی در قلمرو طرف دیگر منعقد می گردد، که اگر هدف پناهنده استماع کلام خدا باشد در این صورت پذیرش درخواست پناهنده تکلیفی بر دولت اسلامی می باشد.

 

مبحث دوم: شرایط قرارداد پناهندگی

برای قرارداد امان و پناهندگی شرایطی را شمرده اند، که در کلام بعضی فقها و حقوقدانان مسلمان آمده می باشد. نبود مفسده و شرط مصلحت مانند مواردی می باشد که غالبا به آن اشاره شده می باشد.

شهید اول: «یکی از شرط های امان دادن را نبود مفسده می داند، یعنی همین مقدار که برای اسلام و مسلمانان ضرر نداشته باشد کافی می باشد و مصلحت داشتن شرط امان نیست[3]». همین گونه می باشد نظر بعضی حقوقدانان اسلامی که قائلند: در مشروعیت قرارداد امان همین مقدار کافی می باشد که برای اسلام و مسلمین ضرر نداشته باشد، اما مصلحت داشتن برای اسلام و یا مسلمین در آن شرط نیست[4]. لکن به نظر می رسد که نبود قبل از هر دلیل دیگر، قرآن کریم این موضوع (مشروعیت پناهندگی) را تشریح کرده می باشد. معروفترین آیه در این زمینه، آیه ششم سوره توبه می باشد که می فرماید:

[1] – مروارید علی اصغر ، پیشین، ج9، ص234

[2] – ابن براج قاضی، عبدالعزیز، جواهر الفقه، ج9، چاپ اول، جامعه مدرسین قم، 1411ق، ص72

[3] – جبل عاملی، زین الدین، روضه البهیه فی توضیح اللمعه الدمشقیه، سید محمد کلانتر، ج2، بیروت، چاپ اول، 1410ق، ص368

[4] – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج3، پیشین، ص266

 مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه